english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Użytkownik serwisu youtube.pl pod materiałem pod tytułem "Państwo Izrael ujawnia dane niezaszczepionych - KINT' umieścił komentarz "A tatuaży im nie robią z numerkami?".
Tym samym doszło do pochwalenia Holokaustu i (niezwykle prymitywnego) deprecjonowania tragedii, cierpienia i śmierci milinów ludzi.

Podjęte interwencje

31.03.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

02.03.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 01.03.2021
Data aktualizacji: 12.04.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz