english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz w którym sugeruje, że każdy Żyd to zbrodniarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.07.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

13.04.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 13.04.2021
Data aktualizacji: 06.07.2021
Status: w toku
X
Pobierz