english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.05.2021

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

19.05.2021

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

13.04.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 13.04.2021
Data aktualizacji: 10.06.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz