english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje że "każdy Żyd kradnie i wykorzystuje innych"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.06.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: tvp.info
Data zgłoszenia: 05.05.2021
Data aktualizacji: 22.06.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz