english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny komentarz

Homofobiczny komentarz
Internauta umieścił homofobiczny komentarz, nazywający osoby nieheteronormatywne "zwyrolami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.08.2021

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie odmówiła wszczęcia dochodzenia

22.06.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: nczas.com
Data zgłoszenia: 20.06.2021
Data aktualizacji: 07.09.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz