english

Nie jest przestępstwem z nienawiści

Nie jest przestępstwem z nienawiści
-

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/KamraciTorun/posts/156187766543675?__cft__[0]=AZULj1YNChij4sQnTGSXUW2BHlb8Z8ug1UG818jVTyuCSp88ntH0JQ7TIoZwhZfNZxRbUbuPuWnxiQFtXW2X0fOqC8_Hb0PQj8TRVWgsoIkzh6d2MLicdift1kqQ4E2gbfi5ikVGG2rO60R5Fy_qyd9f&__tn__=%2CO%2CP-R
Data zgłoszenia: 29.06.2021
Data aktualizacji: 06.07.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz