english

Za mało szczegółów

Za mało szczegółów
Od pewnego czasu część sąsiadów w miejscu zamieszkania w sposób słyszalny dla wielu mieszkańców- wyraża opinie wygłaszane głośno na balkonie, przed blokiem, innym sąsiadom, czyni na mój temat wyszydzające komentarze, godzące w moją godność osobistą, wyszydzające mój styl życia, rozpowszechniające nieprawdziwe informacje na temat mojej pracy . Czuję się zaszczuta , szargana jest moja opinia . Opinie nie są kierowane nigdy bezpośrednio do mnie, ale tak, żebym słyszała je ja i wszyscy sąsiedzi, co stawia mnie w roli ofiary, powoduje dyskomfort mieszkania i pracy , wywołuje stany lękowe i depresyjne. Moim zdaniem jest to typowy przykład nękania. Sytuacja ma miejsce codziennie. Ze względu na RODO, mogę jedynie podać adresy osób, które mnie nękają. Proszę o pomoc.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
Miejsce incydentu: Bydgoszcz
Data zgłoszenia: 03.07.2021
Data aktualizacji: 06.07.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz