english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym Żydów nazywa "parchami".


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.08.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzęd u

22.03.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 11.08.2021
Data aktualizacji: 31.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz