english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, odnoszącysię do Żydów z pogardą (?żydostwo?). Ponadto nazywa Żydów ?ogólnoświatową zarazą?, ?opętanym plemieniem? i ?społecznym nowotworem?.

 


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

25.11.2021

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

19.11.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

21.10.2021

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ...
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wprawo.pl
Data zgłoszenia: 21.10.2021
Data aktualizacji: 25.11.2021
Status: w toku
X
Pobierz