english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, odnoszącysię do Żydów z pogardą (?żydostwo?). Ponadto nazywa Żydów ?ogólnoświatową zarazą?, ?opętanym plemieniem? i ?społecznym nowotworem?.

 


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.10.2021

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ...

19.11.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

25.11.2021

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

11.05.2022

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia utrzymał w mocy zaskarżone postanownienie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wprawo.pl
Data zgłoszenia: 21.10.2021
Data aktualizacji: 25.11.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz