english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

04.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

26.11.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 04.11.2021
Data aktualizacji: 08.12.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz