english

Antysemicki i antyukraiński tweet

Antysemicki i antyukraiński tweet

Internauta umieścił komentarz antysemicki i antyukraiński

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.05.2023

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

15.05.2023

przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota

15.06.2023

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła dochodzenie
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 05.05.2023
Data aktualizacji: 11.07.2023
Status: w toku
X
Pobierz