english

Komentarz nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Komentarz nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność etniczną oraz wyznaniową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.05.2023

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

29.05.2023

przekazano do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie

14.06.2023

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła dochodzenie

19.06.2023

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 15.05.2023
Data aktualizacji: 29.06.2023
Status: zamknięte
X
Pobierz