english

Wezwanie do zabójstwa

Wezwanie do zabójstwa

Na stronie Patriotyczny Pieseł w serwisie Facebook.pl opublikowano grafikę wzywającą do zabójstwa Agnieszki Holland.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.09.2023

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
inne
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 11.09.2023
Data aktualizacji: 11.09.2023
Status: w toku
X
Pobierz