english

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Internauta napisał: "utylizować tych brudów albo utylizacja", odnosząc się do osób pochodzenia romskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

27.03.2015

Komenda Miejska Policji zawiadamia o wszczęciu dochodzenia.

30.10.2015

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy czynu.
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 26.02.2015
Data aktualizacji: 05.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz