english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Internauta napisał: "utylizować tych brudów albo utylizacja", odnosząc się do osób pochodzenia romskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.10.2015

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy czynu.

27.03.2015

Komenda Miejska Policji zawiadamia o wszczęciu dochodzenia.

26.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 26.02.2015
Data aktualizacji: 05.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz