english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Romów

Pod postem "Cyganie z piłami mechanicznymi" internauta zamieścił grafikę nawołującą do przemocy wobec osób pochodzenia romskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.01.2016

Otwarta Rzeczpospolita otrzymuje powiadomienie listowne od Prokuratury Rejonowej w Rybniku, dot. tego, że postępowanie przygotowawcze prowadzi się lub nadzoruje w jednostce, na której obszarze właściwości sprawca działał. Po uzyskaniu informacji od operatora ustalono, że logowanie nastąpiło na obszarze objętym właściwością prokuratury Rejonowej w Rybniku, która jest właściwa do prowadzenia postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie.

16.11.2015

Wszczęto śledztwo w sprawie o czyn z art. 256§1 kk.

31.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 31.08.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz