english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis nawołujący do przemocy wobec uchodźców
Użytkownik serwisu facebook.com zamieścił komentarz sugerujący użycie przemocy fizycznej wobec uchodźców.  

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.01.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

31.12.2015

Prokuratura Rejonowa przesyła pismo o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

27.12.2015

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KMP w Rzeszowie postanowił umorzyć dochodzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk, wobec stwierdzenia, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.

27.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

15.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 06.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz