english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do muzułmanów i uchodźców

Nawoływanie do nienawiści w stosunku do muzułmanów i uchodźców
Na fanpage facebook Chamsko.pl
https://www.facebook.com/chamsko?fref=ts
pod artykułem "Muzułmańscy imigranci we Francji" znajduje się komentarz użytkownika, który wg. Kodeksu karnego (art. 256) jest 'propagowaniem totalitarnego ustroju państwa i nawoływaniem do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym'.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.04.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

14.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 17§1 pkt 1 kpk).

07.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com
Data zgłoszenia: 06.09.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz