polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Transphobic comment

Internauta umieścił transfobiczny komentarz.

explore the incident »

closed
discrimination based on sexual orientation
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 26.01.2021
Place of the incident: niezalezna.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic comment

Internauta umieścił homofobiczny komentarz, nazywający osoby nieheteronormatywne "śmieciami".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 26.01.2021
Place of the incident: niezalezna.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Transphobic comment

Internauta umieścił transfobiczny komentarz.

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 26.01.2021
Place of the incident: niezalezna.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic comment

Internauta umieścił homofobiczny komentarz, nazywający osoby nieheteronormatywne "zboczeńcami".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 21.01.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym Żydów nazywa "parchami".

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 21.01.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym Żydów nazywa "parchami".

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 21.01.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Holocaust denial

Internauta umieścił wpis w którym sugeruje, że Żydzi jako naród są współodpowiedzialni za Holokaust. Neguje tym samym fakt i zamysł ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzone ...

explore the incident »

closed
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 21.01.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Racist comment

Internauta umieścił rasistowski komentarz.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 18.01.2021
Place of the incident: nczas.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Homophobic graffiti

Homofobiczne, wzywające do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych, grafitti na ogrodzeniu przy ul. abpa Felińskiego 25 w Krakowie: "LGBT do pieca".

explore the incident »

closed
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 14.01.2021
Place of the incident: Kraków

dokumentDOCUMENTS(1)


anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz (artykuł i komentarz odnoszą się do Żydów i walki z antysemityzmem), pochwalający zbrodnię Holokaustu, której dopuściły się nazistowskie N...

explore the incident »

closed
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 13.01.2021
Place of the incident: dorzeczy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


X
Pobierz