english

BAZA INCYDENTÓW

Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Homofobiczny, antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki i homofobiczny komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
orientacja seksualna
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 27.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


brak

Wystarczy przejrzeć kilka stron "newsów" by znaleźć masę karygodnych artykułów, pomówień, zdań wyjętych z kontekstu, to,że nie ma w nich bezpośrednich naruszeń norm, nie oznacza ż... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
inne
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
płeć
orientacja seksualna
Zgłaszający: Rafał Koń
Data zgłoszenia: 26.02.2023
Miejsce incydentu: tvp.info

brak

pod postem z dnia 22.02.2023 Od kilku tygodni w naszym mieście dochodzi do aktów przejawów prześladowań na tle rasowym,czynów niszczenia mienia i aktów przejawów agresji wobec os... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 23.02.2023
Miejsce incydentu: Morąg

brak

ks. Michał Woźnicki na mszy w Baranowie pl. Zmartwychwstania 1, zamieszczonej online Link: https://www.youtube.com/watch?v=ktMXcy-TDFg Wypowiadał antysemickie hasła 1:02:00 "Dla... '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Marek Brutus
Data zgłoszenia: 21.02.2023
Miejsce incydentu: Baranowo, Plac Zmartwychwstania

Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

w toku
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 16.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 16.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


Antysemicki tweet

Internauta umieścił antysemicki komentarz. '...'

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
TŁO INCYDENTÓW
antysemityzm
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 16.02.2023
Miejsce incydentu: twitter.com

dokumentDOKUMENTY(1)


X
Pobierz