english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

BAZA INCYDENTÓW

Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieścił komentarz znieważający i nawołujący do przemocy wobec Premier RP.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 04.12.2016
Miejsce incydentu: www.wiadomosci.wp.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Groźby ze względu na poglądy polityczne

Internauta umieszcza komentarze znieważające i wzywające do przemocy względem osób o odmiennych poglądach politycznych.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 30.11.2016
Miejsce incydentu: www.wykop.pl

dokumentDOKUMENTY(2)


Antysemicki blog

Użytkownika posługujący się nazwą radiopomostphoenix na swoim blogu w serwisie wordpress.com umieszcza teksty czysto antysemickie, porównujące Żydów do ?pasożytów?. Znieważa tym sa...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 29.11.2016
Miejsce incydentu: www.wordpress.com

Wpis internetowy nawołujący do nienawiści i przemocy wobec Ukraińców

Użytkownik portalu Facebook.pl zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec Ukraińców.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 29.11.2016
Miejsce incydentu: www.facebook.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy na tle rasowym, etnicznym i wyznaniowym

Użytkownik serwisu www.cda.pl umieszcza komentarze nawołujące do przemocy na tle rasowym, etnicznym oraz wyznaniowym.

przejdź do incydentu »

zamknięte
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Data zgłoszenia: 28.11.2016
Miejsce incydentu: www.cda.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpis internetowy nawołujący do przemocy na tle rasowym, etnicznym i wyznaniowym

Użytkownik serwisu www.cda.pl umieszcza komentarze nawołujące do przemocy na tle rasowym, etnicznym oraz wyznaniowym.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 16.11.2016
Miejsce incydentu: www.cda.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważenie ze względu na przynależność wyznaniową

Na forum portalu fronda.pl użytkownik umieścił komentarz publicznie znieważający osoby wyznania luterańskiego ze względu na przynależność wyznaniową.

przejdź do incydentu »

zamknięte
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 07.11.2016
Miejsce incydentu: http://www.fronda.pl/forum

dokumentDOKUMENTY(1)


Znieważenie ze względu na przynależność narodową

W dniu 15. października 2016 r. w trakcie audycji pt. ,"RaPP Radiowy Przegląd Prasy" emitowanej przez stację Polskie Radio Koszalin współprowadzący audycję (wraz z Panem Andrzejem ...

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 02.11.2016
Miejsce incydentu: audycja radiowa pt. "Radiowy Przegląd Prasy", rozgłośnia radiowa Polskie Radio Koszalin

Antysemickie wpisy

Użytkownik portalu gazeta.pl umieścił antysemicki komentarz namawiający do przemocy.

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 02.11.2016
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl

dokumentDOKUMENTY(1)


Wpisy internetowe negujące Holocaust i zbrodnie nazistowskie

Artykuł internetowy negujący Holocaust i zbrodnie nazistowskie. http://www.nacjonalista.pl/2016/10/26/dr-dariusz-ratajczak-rewizjonizm-holocaustu/

przejdź do incydentu »

zamknięte
mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Data zgłoszenia: 28.10.2016
Miejsce incydentu: www.nacjonalista.pl
X
Pobierz